Showing All product(s) by “Kotobukiya and sorted by Latest Addition. Total 521 product(s) found.

Page 1 of 18


Kotobukiya

ARTFX Artist Series - Darth Vader -…

400.00 360.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Altern…

28.00 26.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Govern…

70.00 67.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Booste…

70.00 67.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Booste…

70.00 67.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Rockman X 1/12 - X Max…

125.00 120.00 SGD

Kotobukiya

Vampire Bishoujo - Lilith

200.00 190.00 SGD

Kotobukiya

Marvel Bishoujo - Hawkeye (Kate Bis…

235.00 220.00 SGD

Kotobukiya

Zoids HMM RHI-3 - Command Wolf Repa…

70.00 65.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Weird…

95.00 88.00 SGD

Kotobukiya

G.I. Joe Bishoujo - Dawn Moreno (Sn…

185.00 175.00 SGD

Kotobukiya

Zoids HMM RZ-014 - Godos Marking Pl…

70.00 66.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Agnira…

175.00 165.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Govern…

55.00 50.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Govern…

32.00 30.00 SGD

Kotobukiya

ARTFX - Captain Rex Clone Wars Ver.

250.00 235.00 SGD

Kotobukiya

ARTFX - Wrecker The Bad Batch

250.00 235.00 SGD

Kotobukiya

ARTFX - Ahsoka Tano Clone Wars Ver.

215.00 205.00 SGD

Kotobukiya

Juukouchoudai Series - Silfer the S…

325.00 290.00 SGD

Kotobukiya

ARTFX - Iron Man Mark 7 -Avengers-

315.00 300.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Mega Man Battle Network…

100.00 95.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Mega Man Battle Network…

88.00 85.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Bulkar…

78.00 75.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Govern…

32.00 30.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Govern…

32.00 30.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Evoroids Non Scale - C-…

35.00 33.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Evoroids Non Scale - EV…

40.00 36.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Hexa Gear 1/24 - Govern…

130.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Rockman X 1/12 - X Seco…

100.00 95.00 SGD

Kotobukiya

Model Kit - Rockman X 1/12 - X Max…

100.00 95.00 SGD